Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy

Płużnica 43
87-214 Płużnica
Telefon: 56 6887131
E-mail: zespolszkol@pluznica.pl

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, ponieważ zostały opublikowane przed 2020-09-23

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Dudzik-Gilewska.
 • E-mail: szkola.pluznica@wp.pl
 • Telefon: 566887131

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy
 • Adres: Płużnica 43, 87-214 Płużnica
 • E-mail: zespolszkol@pluznica.pl
 • Telefon: 566887131

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny posiada dwie lokalizacje: 1. Płużnica 43, 87-214 Płużnica 2. Nowa Wieś Królewska 25, 87-214 Płużnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Budynek Płużnica: Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Budynek posiada dwa wejścia (A oraz B). Wejście A jest od strony ulicy, wejście B z tyłu budynku. Za budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe. Przed drzwiami głównymi A znajdują się 3 stopnie schodowe i podjazd z poręczą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Przed drzwiami głównymi B wejście jest wypłaszczone. Budynek Nowa Wieś Królewska: Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Budynek posiada dwa wejścia (A oraz B). Obydwa wejścia są od strony ulicy. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Przed drzwiami głównymi A znajdują się 2 stopnie schodowe i podjazd z poręczą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Przed drzwiami głównymi B znajdują się 2 stopnie schodowe.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Budynek Płużnica: Szkoła jest budynkiem dwupiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje i do piwnicy możliwy jest tylko schodami. Budynek nie posiada wind i podnośników. Budynek Nowa Wieś Królewska: Szkoła jest budynkiem jednopiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje i do piwnicy możliwy jest tylko schodami. Budynek nie posiada wind i podnośników.

Informacje dodatkowe Budynek w Nowej Wsi Królewskiej jest monitorowany.

Informacje

Liczba wyświetleń: 443
Utworzono dnia: 31.03.2021
Dokument wprowadził:
Magdalena Dudzik-Gilewska
Dokument opublikował:
Magdalena Dudzik-Gilewska
Dokument wytworzył:
Elżbieta Małek
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy

Historia publikacji

 • 31.03.2021 23:11, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności